(Uittreksel uit het boek "Iedereen wint", door Bart Cools en Bruno Rouffaer)

De meesten onder ons hebben een niveau van welvaart bereikt waarin ons geluk niet meer evenredig stijgt met de groei van ons materieel bezit. Welvaart draagt duidelijk bij aan ons geluk, maar niet oneindig. We kunnen ons welzijn echter verder verhogen door onze welvaart te delen met anderen. Het geeft een goed gevoel en daar is niets mis mee: zowel ons eigen geluk als dat van mensen in extreem kwetsbare situaties varen er wel bij. Iedereen wint.

De mogelijkheid en macht hebben om het leven van anderen te verbeteren is voor veel mensen een voorrecht, een voorrecht dat gepaard gaat met een gevoel van verplichting. Deze verantwoordelijkheid opnemen is een geweldige manier om onze persoonlijke waarden te versterken en trouw te zijn aan onze eigen ethische overtuigingen. Onze bijdrage aan deze wereld zal niet worden afgemeten aan de grootte van onze spaarrekening, maar aan de manier waarop we ervoor kiezen te leven – en hoe wij anderen in staat stellen hún leven te leven.

Onze tijd op aarde is beperkt. We weten dit allemaal, maar om de een of andere reden schuiven we dat idee meestal opzij. We raken verstrikt in de val van het geloof dat de toekomst oneindig is en dat er altijd een morgen zal zijn, terwijl dat niet het geval is. Er zullen altijd goede en minder goede redenen zijn om iets niet, of nog niet te doen. Te veel mensen hebben helemaal geen doel in hun leven, ze dobberen gewoon wat rond, verspillen hun tijd en voor ze het weten is het voorbij.

Als je op het eind van je leven terugblikt op de momenten, de dagen, de weken en de jaren, zal je dan gefrustreerd zijn door de kansen die je hebt gemist, of trots zijn op de kansen die je hebt gegrepen? Als wij deze aardbol verlaten, willen we kunnen zeggen, “Verdorie, we hebben geleefd. En we hebben impact gehad. We hebben ons steentje bijgedragen. We hebben het geprobeerd. We hebben dingen beter gemaakt. We hebben een verschil gemaakt. We hebben het voorbeeld getoond. Ons verblijf op aarde was zinvol.”

Het gaat niet om onszelf, maar om ons allen. Het gaat om bijdragen aan een groter geheel. Je hoeft daarvoor geen superheld te zijn of de dingen groots te zien. Je hoeft er je bestaan niet voor op te offeren of je leven drastisch om te gooien. Je hoeft er geen boterham minder door te eten. Je altruïstische overtuiging omzetten in daden, hoe klein ook, kan een verschil maken. En als je daardoor de wereld van ook maar één persoon verandert, ben jij, voor die ene persoon, DE wereld aan het veranderen.

 

Voor meer informatie: www.iedereen-wint.eu

"Iedereen wint" - Onze verantwoordelijkheid
Schuiven naar boven